Ιστορία των γεωργών και της ιδιοκτησίας εν Θεσσαλία : από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της Τουρκοκρατίας: επί τη βάσει ιστορικών πηγών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 17843
  4. GR-AtACAb10029579
  5. Ελληνικά
  6. Τσοποτός, Δημήτριος Κ.
  7. Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1915
  8. 72