Οι εν Παρισίοις ελληνισταί και ο Αμβρόσιος Φιρμίνος Διδότος (Ambroise Firmin Didot)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 174393
  4. GR-AtACAb10151594
  5. Ελληνικά
  6. Θωμάς, Ελευθέριος
  7. Εν Σύρω: Εκ του Τυπογραφείου Αδελφών Φρέρη, 1877
  8. 30