Στοιχειώδης ιερά κατήχησις : περιέχουσα σύντομον διδασκαλίαν των τριών θεολογικών αρετών, εν η προσετέθη και Παράρτημα περί Σταυρού

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 174392
  4. GR-AtACAb10151595
  5. Ελληνικά
  6. Καλαβακίδης, Δημήτριος | Κεντρική Πνευματική Επιτροπή Κωνσταντινουπόλεως
  7. Εν Μελενίκω: Εκ της Τυπογραφίας Δημητρίου Καλαβακίδου, 1840
  8. 52