1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 174253
  4. GR-AtACAb10151641
  5. Ελληνικά
  6. Trautzchen, Hans Karl Heinrich
  7. Εν Βιέννη: Εκ του Ελληνικού Τυπογραφείου δε Χιρσφέλδ, 1819
  8. 54