ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά | Αγγλικά
  4. Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1958
  6. 234-246
    • Παρουσίαση του βιβλίου "Κλινικά Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Εσωτερικής Παθολογίας και Θεραπευτικής" του Δημητρ. Μπάκαλου. Ανακοινώσεις μελών και μη μελών.