1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκάσσης Ερρίκος
  5. 1958
  6. 185-185
    • Ομιλία του κ. Ερρ. Σκασσή με θέμα τα 200 χρονια από τη γέννηση του ποιητή Οβιδίου