Ελληνικά
2006
93-100
  • (gre) Παρουσίαση του βιβλίου "Ιστορία της ελληνικής φιλοσοφίας του Δικαίου" του Γεωργίου Σχινά

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο