Ελληνικά
2006
71-74
  • (gre) Παρουσίαση δυο βιβλίων: 1) Νικολάου Σοϊλεντάκη "Υπουργοί στο Ειδικό Δικαστήριο (1821-2000), 2) Διονυσίου Αλικανιώτη "Η πολιτική και κοινωνική ιδεολογία του Δ. Γούναρη"

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο