ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 2006
  6. 71-74
    • Παρουσίαση δυο βιβλίων: 1) Νικολάου Σοϊλεντάκη "Υπουργοί στο Ειδικό Δικαστήριο (1821-2000), 2) Διονυσίου Αλικανιώτη "Η πολιτική και κοινωνική ιδεολογία του Δ. Γούναρη"