Ελληνικά
2006
61-70
  • (gre) Παρουσίαση βιβλίων: 1)Σοφίας Δημέλη " Συγκριτικά πλεονεκτήματα τηε ελληνικής οικονομίας:Συνολική και κλαδική ανάλυση, 1990-2001 2)Αναστασίας Λαμπροπούλου "Η ελληνική γεωργία στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον", 3)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο