Ελληνικά | Αγγλικά
2006
29-42
  • (gre) Ανακοίνωση με θέμα τη μελέτη "Η πολιτιστική κληρονομιά ως παράγων αναπτύξεως της ελληνικής οικονομίας" των Θεοδοσίου Παλάσκα, Ανδρέα Παπαθεοδώρου, Μαρίας Τσάμπρα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο