ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κονομής, Νικόλαος (1922-)
  5. 2006
  6. 177-188
    • Παρουσίαση τριων βιβλίων: 1) Κωνσταντίνου Μηνά "Ιστορικά, αρχαιολογικά και λαογραφικά της Καρπάθου, 2005 2) Μανολη Παπαθωμοπουλου, Μανολη Βαρβούνη "Βερναδάκειος Μαγικός Κώδικας. Εισάγωγον της Μαγείας της πάλαι πότε. 3) Spiros Vrionis "The mechanism of catastrophe: The Turkish pogrom of September 6-7, 1955, and the distruction of the Greek community of Istambul