Ελληνικά
2006
45-56
  • (gre) Παρουσίαση δυο βιβλίων: 1) Λουίζας Λουκουπούλου, Αντιγόνης Ζουρνατζή,Μαρίας Γαβριέλλας Παρισάκη, Σελήνης Ψωμά " Επιγραφές της Θράκης του Αιγαίου",2005, 2) Γιάννη Μεϊμάρη και Καλλιόπης Κρητικάκου-Νικολαροπούλου "Inscriptions from Palaestina Tertia,2005

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο