Ελληνικά
2005
141-156
  • (gre) Λόγος που εκφωνήθηκε στο επιστημονικό μνημόσυνο του ακαδημαϊκού Ξενοφώντος Ζολώτα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΖΟΛΩΤΑ - Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΖΟΛΩΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο