Ο ΚΑΝΤ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουτσόπουλος Ευάγγελος
  5. 2005
  6. 131-140
    • Μελέτη που εξετάζει τη σχέση Καντ-Πλάτωνα