Ελληνικά
2005
115-124
  • (gre) Ανακοίνωση που εξετάζει τη μελέτη "Η τεχνολογία στην αρχαία ελληνική γεωργία" του Χρήστου Π. Μπαλόγλου

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο