Λόγος εις το μνημόσυνον του αοιδίμου Στεφάνου Ζαφειρόπουλου : Μεγάλου Ευεργέτου της Ορθοδόξου Κοινότητος Γαλατά

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 174251
  4. GR-AtACAb10151644
  5. Ελληνικά
  6. Βασίλειος, Γ', πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
  7. Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1896
  8. 20