ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016) | Ρούκουνας Εμμ.
  5. 2005
  6. 47-62
    • Λόγοι που εκφωνήθηκαν κατα την υποδοχή του επίτιμου μέλους της Ακαδημίας Αθηνών κ. Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου Προέδρου της Δημοκρατίας