ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016) | Δρακάτος, Κωνσταντίνος Γ. (1928-2013)
  5. 2005
  6. 27-46
    • Λόγοι που εκφωνήθηκαν στο επιστημονικό μνημόσυνο του ακαδημαϊκού Ιωάννη Πεσμαζόγλου