Ελληνικά
2005
125-128
  • (gre) Ομιλία για το Συνέδριο με θέμα "Το σύστημα των νεφών και η σχέση του με το κλίμα", 16-20 Μαΐου 2005, Αθήνα

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ "ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΝΕΦΩΝ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΛΙΜΑ", ΑΘΗΝΑ 16-20 ΜΑΪΟΥ 2005

  1. Ψηφιακό τεκμήριο