Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΓΑΛΑΞΙΩΝ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κοντόπουλος, Γεώργιος (1928-) | Βόγγλης Ν.
  5. 2005
  6. 9-22
    • Μελέτη που εξετάζει τη σημασία του χάους στην εξέλιξη των γαλαξιών (συμμετέχει και ο κ. Κ. Καλαποθαράκος)