Ελληνικά
2004
109-118
  • (gre) Παρουσίαση δυο βιβλίων: 1) "Σύγχρονη μετανάστευση στην Ελλάδα: Οικονομική διεύρυνση", 2003, Θεόδωρου Λιανού με τη συνεργασία Παναγιώτας Παπακωνσταντίνου 2)"Εκπαίδευση και αγορά εργασίας", 2003, Κωνσταντίνου Καννελόπουλου,Κωνσταντίνου Μαυρομαρά και Θεοδώρου Μητράκου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο