ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΥΟ ΧΩΡΙΩΝ (991a 19-24 ΚΑΙ 991b 2-5) ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά | Γαλλικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 2004
  6. 27-34
    • Ανακοίνωση που εξετάζει δυο χωρία του έργου του Αριστοτέλη Μετά τα φυσικά