Ελληνικά | Γαλλικά
2004
27-34
  • (gre) Ανακοίνωση που εξετάζει δυο χωρία του έργου του Αριστοτέλη Μετά τα φυσικά

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΥΟ ΧΩΡΙΩΝ (991a 19-24 ΚΑΙ 991b 2-5) ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο