ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιακωβίδης, Σπύρος Ε. (1923-2013) | Σταματογιαννοπούλου Γ | Σκαλκέας, Γρηγόριος Δ. (1928-2018)
  5. 2004
  6. 165-182
    • Λόγοι που εκφωνήθηκαν κατα την υποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Γεωργίου Σταματογιαννόπουλου