ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 2004
  6. 159-164
    • Παρουσίαση του βιβλίου "Place of Science in a World of Values and Facts", του Λουκά Χριστοφόρου