Ελληνικά
2004
159-164
  • (gre) Παρουσίαση του βιβλίου "Place of Science in a World of Values and Facts", του Λουκά Χριστοφόρου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο