ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά | Γαλλικά
  4. Τουρτόγλου, Μενέλαος (1921-2013)
  5. 2003
  6. 195-200
    • Μελέτη που εξετάζει τον στιγματισμό σε βυζαντινά νομικά κείμενα