Η ΠΕΡΙΧΟΡΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΛΟΥ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά | Γαλλικά
  4. Μουτσόπουλος Ευάγγελος
  5. 2003
  6. 171-178
    • Μελέτη που εξετάζει την περιχόρευση των θεών στο φιλοσοφικό σύστημα του Πρόκλου