Ελληνικά | Αγγλικά
2003
147-158
  • (gre) Μελέτη του Χρήστου Π. Μπαλόγλου με θέμα τους οικονομικούς κινδύνους των αρχαίων Ελλήνων, που παρουσιάζεται από τον ακαδημαϊκό Κωνσταντινο Δρακάτο

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥΣ, ΥΠΟ ΤΟΥ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ Π. ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο