Ελληνικά | Αγγλικά
2003
77-88
  • (gre) Μελέτη που εξετάζει τις οικονομικές και στρατηγικές παραμέτρους ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο