Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: ΦΑΟΥΣΤΙΑΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λιγομενίδης Πάνος
  5. 2003
  6. 299-318
    • Μελέτη που αναφέρεται στις φαουστιανές επιλογές μέσα στην εξελικτική πορεία του φυσικού κόσμου