Ελληνικά
2003
245-262
  • (gre) Λόγοι που εκφωνήθηκαν στην επίσημη υποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας κ. Σπυρίδωνος Αρταβάνη-Τσάκωνα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΑΡΤΑΒΑΝΗ-ΤΣΑΚΩΝΑ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο