Ελληνικά
2003
115-120
  • (gre) Παρουσίαση του βιβλίου "Order and Chaos in Dynamical Astronomy (Τάξη και Χάος στη Δυναμική Αστρονομία) του Γεωργίου Κοντόπουλου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο