ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χριστοφόρου, Λουκάς (1937-) | Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 2003
  6. 115-120
    • Παρουσίαση του βιβλίου "Order and Chaos in Dynamical Astronomy (Τάξη και Χάος στη Δυναμική Αστρονομία) του Γεωργίου Κοντόπουλου