Ελληνικά
2003
7-18
  • (gre) Λόγος του αναλαμβάνοντος προέδρου κ. Γρηγορίου Σκαλκέα με θέμα την πρόκληση του γήρατος στον 21ο αιώνα

ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ - Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΓΗΡΑΤΟΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο