ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ - Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΓΗΡΑΤΟΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκαλκέας, Γρηγόριος Δ. (1928-2018)
  5. 2003
  6. 7-18
    • Λόγος του αναλαμβάνοντος προέδρου κ. Γρηγορίου Σκαλκέα με θέμα την πρόκληση του γήρατος στον 21ο αιώνα