ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΣΙΜΙΤΣΗ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκαλκέας, Γρηγόριος Δ. (1928-2018) | Κουνάδης, Αντώνιος Ν. (1937-)
  5. 2002
  6. 413-430
    • Λόγοι που εκφωνήθηκαν κατα την επίσημη υποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας κ. Γεωργίου Ι. Σιμίτση