ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ EDMUND KEELEY

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά | Αγγλικά
  4. Σκαλκέας, Γρηγόριος Δ. (1928-2018) | Κονομής, Νικόλαος (1922-)
  5. 2002
  6. 323-340
    • Λόγοι που εκφωνήθηκαν κατα την επίσημη υποδοχή του μέλους της Ακαδημίας κ. Edmund Keeley.