Ελληνικά
2002
255-266
  • (gre) Μελέτη που εξετάζει τη στατιστική κάλυψη της οικονομίας και προτείνει λύσεις βελτίωσής της.

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο