Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΟΡΔΩΝ (ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 2002
  6. 207-220
    • Μελέτη που προσεγγίζει τη Θεωρία των υπερχορδών