Ελληνικά
2002
207-220
  • (gre) Μελέτη που προσεγγίζει τη Θεωρία των υπερχορδών

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΟΡΔΩΝ (ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Φυσική