Ελληνικά
2002
69-82
  • (gre) Μελέτη που περιγράφει θεσμούς οι οποίοι αποδεικνύονται ολέθριοι στη ζωή του ανθρώπου

ΘΕΣΜΟΙ ΟΛΕΘΡΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο