ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ κ. JAMES DIGGLE

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά | Αγγλικά
  4. Ζηζιούλας, Ιωάννης, Μητροπολίτης Περγάμων (1931-) | Κονομής, Νικόλαος (1922-)
  5. 2002
  6. 51-68
    • Λόγοι που εκφωνήθηκαν κατα την επίσημη υποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους κ. James Diggle