Ελληνικά
2002
311-323
  • (gre) Μελέτη που εξετάζει ιδέες σχετικές με την ίδρυση της Ακαδημίας Αθηνών κατά τον 19ο αιώνα.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΙΔΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Νέα ιστορία