ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΙΔΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. 2002
  5. 311-323
    • Μελέτη που εξετάζει ιδέες σχετικές με την ίδρυση της Ακαδημίας Αθηνών κατά τον 19ο αιώνα.