Η ΤΥΧΗ, Η ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά | Αγγλικά
  4. Κονομής, Νικόλαος (1922-)
  5. 2002
  6. 265-310
    • Μελέτη που αναφέρεται στην τύχη της αραβικής μετάφρασης του συγγράμματος του Γαληνού Περί Ανατομικών Εγχειρήσεων