Ελληνικά | Αγγλικά
2002
221-242
  • (gre) Μελέτη που εξετάζει ένα ψηφιακό σύστημσ πρώιμης ανίχνευσης και ταξινόμησης καρκινικών μικροαποτιτανώσεων του μαστού.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΑΠΟΤΙΤΑΝΩΣΕΩΝ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Πληροφορικής