Ελληνικά | Αγγλικά
2002
199-212
  • (gre) Μελέτη που αναφέρεται στην αντιμετώπιση διαφόρων μορφών καρδιοπάθειας μέσω της απευθείας χορήγησης ειδικών κυττάρων στο μυοκάρδιο.

Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ιατρική