ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά | Γαλλικά
  4. Τουρτόγλου, Μενέλαος (1921-2013)
  5. 2002
  6. 189-198
    • Μελέτη που αναφέρεται στις φιλάνθρωπες επιδράσεις του κληρονομικού δικαίου στο Βυζάντιο.