Ελληνικά | Αγγλικά
2002
111-118
  • (gre) Μελέτη που αναφέρεται στην εφαρμογή της φυσικής σύνθετων συστημάτων σε μια ηλεκτρική διαταραχή στα Ιωάννινα

A REAL-TIME APPLICATION OF STATIO-TEMPORAL COMPLEXITY ASPECTS TO A RECENT ELECTRIC DISTURBANCE RECORDED AT IOANNINA

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Σεισμολογία