1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά | Αγγλικά
  4. 2002
  5. 91-110
    • Μελέτη που εξετάζει μια καινοτόμο εκπαιδευτική μέθοδο που εφαρμόζεται στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον στο τμήμα Μηχανικών.