Ελληνικά | Γαλλικά
2002
69-80
  • (gre) Μελέτη που εξετάζει τη φιλοσοφική σχέση του Αριστοτέλη με τον Θωμά Ακυινάτη.

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΜΣΟΣ ΕΥΚΡΑΣΙΑΣ: ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΑΚΥΙΝΑΤΟΥ, ΑΝΤΙΦΟΡΩΣ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Φιλοσοφία