ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΜΣΟΣ ΕΥΚΡΑΣΙΑΣ: ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΑΚΥΙΝΑΤΟΥ, ΑΝΤΙΦΟΡΩΣ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά | Γαλλικά
  4. Μουτσόπουλος Ευάγγελος
  5. 2002
  6. 69-80
    • Μελέτη που εξετάζει τη φιλοσοφική σχέση του Αριστοτέλη με τον Θωμά Ακυινάτη.