Ελληνικά
2001
517-514
 • (gre) Μελέτη που εξετάζει το θέμα των υδάτινων πόρων και την πιθανή αξιοποίησή τους.

ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ: Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

 1. Ψηφιακό τεκμήριο
  1. Κατηγορίες
  2. Γενικά
  3. Διοίκηση απορριμμάτων
  4. Οικολογία φυτών
  5. Ανθρώπινη οικολογία