ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΘΕΟΧΑΡΗ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκαλκέας, Γρηγόριος Δ. (1928-2018) | Κουνάδης, Αντώνιος Ν. (1937-)
  5. 2001
  6. 399-413
    • Λόγοι που εκφωνήθηκαν στο επιστημονικό μνημόσυνο του ακαδημαϊκού Περικλή Θεοχάρη