ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΙΣΑΚΗ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κονομής, Νικόλαος (1922-) | Λιγομενίδης Πάνος
  5. 2001
  6. 382-398
    • Λόγοι για την επίσημη υποδοχή του ακαδημαϊκού κ. Γεωργίου Παρισάκη