Ελληνικά
2001
33-47
  • (gre) Μελέτη που εξετάζει τη συμβολή του οικονομολόγου John Maynard Keynes στην ανάπτυξη της μακροοικονομικής ανάλυσης και την επίδραση που άσκησε ατη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής.

Ο ΚΕΥΝΕΣ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο